Hội đồng hương Kinh Bắc tại CHLB Đức
  • Làng Thổ Hà

    Làng Thổ Hà

  • Chùa Bút Tháp

    Chùa Bút Tháp

  • Lễ hội xuân

    Lễ hội xuân

Giới thiệu
Là những người con sống xa tổ quốc, dù ở đâu chúng  ta cũng nhớ về nơi  mà  ta đã sinh ra, nơi đã  cho ta thời thơ ấu ngọt ngào cùng với bao nỗi niềm yêu thư ơng và nhữ ng kỷ niệm để đời.  Trong số những đứa con đau đáu nhớ về quê hương đó có biết bao nhiêu người con của quê...
Xem thêm »
Tin tức Hội
Đại hội Hội đồng hương Kinh Bắc tại Đức
Chiều 19/5 tại Ngôi nhà Việt (Viethaus) ở trung tâm...
Văn hóa
Bản sắc văn hóa Kinh Bắc – Bắc Ninh
Bắc Ninh, xưa là xứ Kinh Bắc, nằm ở phía Bắc sông...
Thông báo
Thông báo mới
Thông báo mới  
Năng lực hội viên
Năng lực thương mại